KAZAKHSTAN

 

                                             LEAGUE                                                                                                              CUP

 

1992

FK Qairat Almaty

FK Qayrat Almaty – FK Fosfor Zhambyl

5-1

1993

FK Ansat Pavlodar

FK Dostyk Almaty – FK Taraz Zhambyl

4-2

1994

FK Yelimay Semipalatinsk

FK Vostok Öskemen – FK Aktyubinets Aktyubinsk

1-0

1995

FK Yelimay Semipalatinsk

FK Yelimay Semipalatinsk – FK Ordabasy Shykment

1-0

1996

FK Taraz Zhambyl

FK Qayrat Almaty  - FK Vostok Öskemen

2-0

1997

FK Yertis Pavlodar

FK Yertis Pavlodar – FK Qaysar Qyzylorda

2-1 aet

1998

FK Yelimay Semipalatinsk

FK Qaysar Qyzylorda – FK Vostok Öskemen

1-1 aet   (2-0 p)

1999

FK Yertis Pavlodar

FK SOPFK Qayrat Almaty  FK Petropavl

5-0

2000

FK Zhengis Astana

FK Zhengis Astana – FK Yertis Pavlodar

1-1 aet  (5-4 p)

2001

FK Zhengis Astana

FK Qayrat Almaty  FK Zhengis Astana

3-1

2002

FK Irtysh Pavlodar

FK Zhengis Astana – FK Yertis Pavlodar

1-0

2003

FK Irtysh Pavlodar

FK Qayrat Almaty – FK Tobyl Qostanay

3-1

2004

FK Qayrat Almaty

FK Taraz – FK Qayrat Almaty

1-0

2005

FK Aqtöbe

FK Zhengis Astana – FK Qayrat Almaty

2-1 aet

2006

FK Astana (old)

FK Almaty – FK Astana (old)

3-1

2007

FK Aqtöbe

FK Tobyl Qostanay  - FK Oradbasy Shymkent

3-0

2008

FK Aqtöbe - FK Tobyl Qostanay 1-1 aet (4-2 p)

FK Aqtöbe - FK Almaty

3-1

2009

FK Aqtöbe

FK Atyrau – FK Shakhtyor Qaraghandy

1-0

2010

FK Tobyl Qostanay

FK Lokomotv Astana - FK Shakhtyor Qaraghandy

1-0

2011

FK Shakhtyor Qarağandy

FK Oradbasy Shymkent - FK Tobyl Qostanay

1-0

2012

FK Shakhtyor Qarağandy

FK Astana (new) - FK Yertis Pavlodar

2-0

2013

FK Aqtöbe

FK Shakhtyor Qaraghandy – FK Taraz

1-0

2014

FK Astana (new)

FK Qayrat Almaty - FK Aqtöbe

4-1

2015

FK Astana (new)

FK Qayrat Almaty - FK Astana

2-1

2016

FK Astana (new)

FK Astana (new) - FK Qayrat Almaty

1-0

2017

FK Astana (new)

FK Qayrat Almaty  - FK Atyrau

1-0

2018

FK Astana (new)

FK Qaırat Almaty  - FK Atyraý

1-0

2019

FK Astana (new) Nur-Sultan

FK Qaysar Qyzylorda - FK Atyraý

2-1 aet

2020

FK Qaırat Almaty

Not played

 

2021

FK Tobyl Qostanaı

FK Qaırat Almaty - FK Shahtyor Qaraģandy

3-3 aet  (9-8 p)

2022

FK Astana (new)

FK Ordabasy Shymkent  - FK Aqjaiyq Oral

5-4 aet

2023

FK Ordabasy Shymkent

FK Tobyl Qostanaı - FK Ordabasy Shymkent

1-0

 

From season 2018 adopted the Latin alphabet for the Kazakh language according to the decree # 637 of the President of Kazakhastan

of 19 February 2018