EUROPEAN COMPETITION 2022-23
ALBANIA
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
ANDORRA
         
                   
E1 PR/SF  
                   
   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
ARMENIA
                   
E1 Q1  
                   
 
        (USR01)          
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
AUSTRIA
                   
E1 Q2  
                   
                   
E1 Q4  
                   
                   
E3 Q4  
                   
 
                   
E4 Q2  
                   
                   
E3 Q3  
                   
                   
   
                   
AZERBAIJAN
                   
E1 Q1  
                   
 
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
BELGIUM
                   
E1 Q3  
                   
                   
E1 GS  
                   
 
                 
E3 Q4  
                   
 
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q3  
                   
                   
   
                   
BELARUS
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
BOSNIA-HERZEGOVINA
 
        (YUG03)          
E1 Q1  
                   
 
        (YUG15)          
E4 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
BULGARIA
                   
E1 Q1  
  A                
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
CROATIA
   
        (YUG04)          
E1 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
        (YUG14)          
E4 Q2  
                   
        (YUG06)          
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
CYPRUS
                   
E1 Q2  
                   
 
                   
E4 Q2  
                   
       
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
CZECH REPUBLIC
                   
E1 Q2  
                   
                   
E1 Q2  
  A                
                   
E3 Q3  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
DENMARK
   
                   
E1 Q2  
                   
                   
E1 Q3  
                   
                   
E4 Q4  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
ENGLAND
                   
E1 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
 
                 
E1 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
                   
E3 GS  
                   
                   
E3 GS  
                   
                   
E4 Q4  
                   
                   
   
                   
ESTONIA
EST03                  
E1 Q1  
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
FAROE ISLANDS
             
                   
E1 PR/SF  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
FINLAND
                   
E1 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
         
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
FRANCE
       
                 
E1 Q3  
                   
                   
E1 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
 
                 
E3 GS  
                   
                   
E3 GS  
   
                   
 
                   
E4 Q4  
                   
                   
   
                   
F.R.GERMANY
 
FRG03                
E1 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
   
               
E1 GS  
                   
                   
E3 GS  
                   
                   
E3 GS  
                   
                   
E4 Q4  
                   
                   
   
                   
GEORGIA
                   
E1 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
 
                   
   
                   
GIBRALTAR
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
GREECE
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
HOLLAND
                   
E1 Q2  
                   
                   
E1 GS  
                   
                   
E3 Q4  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q3  
                   
                   
   
                   
HUNGARY
 
                   
E1 Q1                
                   
E4 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
ICELAND
                   
E1 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
REPUBLIC OF IRELAND
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
ISRAEL
 
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
ISR12                  
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
ITALY
                   
E1 GS  
                   
 
                 
E1 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
         
               
E1 GS  
                   
                   
E3 GS  
                   
                   
E3 GS  
                   
                   
E4 Q4  
                   
                   
   
                   
KAZAKHSTAN
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
KOSOVO
                   
E1 PR/SF  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
LATVIA
                   
E1 Q1  
  A                
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
LIECHTENSTEIN
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
LITHUANIA
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
LUXEMBOURG
                   
E1 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
MALTA
 
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
MOLDOVA
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
         
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
MONTENEGRO
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
         
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
NORTH MACEDONIA
                   
E1 Q1  
   
                   
E4 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
NORTHERN IRELAND
                   
E1 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
NORWAY
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
POLAND
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
PORTUGAL
                   
E1 Q3  
                   
                   
E1 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
                   
E3 GS  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q3  
                   
                   
   
                   
ROMANIA
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
REPUBLIC OF SAN MARINO
                   
E1 PR/SF  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
RUSSIA
 
                 
E1 Q3  
                   
 
                 
E1 GS  
                   
                   
E3 GS  
                   
 
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q3  
                   
                   
   
                   
SCOTLAND
 
                   
E1 Q2  
                   
                   
E1 Q3  
                   
                   
E3 Q4  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
SERBIA
   
SER01                  
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
SLOVAKIA
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
 
                   
  Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
SLOVENIA
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
SPAIN
                   
E1 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
 
                 
E1 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
 
                 
E3 GS  
                   
                   
E3 GS  
                   
                   
E1 GS  
                   
                   
   
                   
 
SWEDEN
 
                   
E1 Q1  
                   
 
                   
E4 Q2  
                   
 
                   
E4 Q2  
                   
 
                   
E4 Q2  
                   
 
                   
   
                   
SWITZERLAND
                   
E1 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
   
                   
TURKEY
                   
E1 Q2  
                   
                   
E1 Q4  
                   
                   
E3 Q4  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E4 Q3  
                   
                   
   
                   
UKRAINE
 
                 
E1 Q3  
                   
                   
E1 G2  
                   
 
                 
E3 Q4  
                   
                   
E4 Q2  
                   
                   
E3 Q3  
                   
                   
   
                   
WALES
                   
E1 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
 
                   
E4 Q1  
                   
                   
E4 Q1  
                   
                   
   
                   
(1)  NEW CLUB / OLD NATION
LEGEND
ALB01 Clubcode (see "Clubs Codes and History section)
E1 UEFA Champions' League
PR Preliminary Round
Q1 First qualifying round
Q2 Second qualifying round
Q3 Third qualifying round
Q4 Play-off round 
GS Group Stage
   08, 04, 02 Knock-out rounds
F Final
E3 UEFA Europa League
Q3 Third qualifying round
Q4 Play-off round
GS Group Stage
   16, 08, 04, 02 Knock-out rounds
F Final
E4 UEFA Europa Conference League
Q1 First qualifying round
Q2 Second qualifying round
Q3 Third qualifying round
Q4 Play-off round 
GS Group Stage
   16, 08, 04, 02 Knock-out rounds
F Final
H home result
A away result
N neutral field
% won on penalty kicks (after extra time)
& lost on penalty kicks (after extra time)
^ won on away goals rule
+ lost on away goals rule
* after extra time
NC old scorer in new club
o.g. own-goal
  club still playing in UEFA Champions' League
  club still playing in UEFA Europa League
  club still playing in UEFA Europa Conference League
  club out of competition