MISSING DATA
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1905
Smaalenene X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1906
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Oplandene X
Smaalenene X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1907
Grenland X
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Oplandene X
Smaalenene X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1908
Grenland X
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Oplandene X
Smaalenene X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1909
Grenland X
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Oplandene X
Smaalenene X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1910
Grenland X
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Oplandene X
Smaalenene X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1911
Bergen og omegn X
Grenland X
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Oplandene X
Smaalenene X
Vesterlen X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1912
Bergen og omegn X
Grenland X
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Oplandene X
Romerike X
Smaalenene X
Sørlandske X
Vesterlen X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1913
Bergen og omegn X
Grenland X
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Oplandene X
Romerike X
Smaalenene X
Sørlandske X
Vesterlen X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1914
Bergen og omegn X
Grenland X
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Oplandene X
Romerike X
Smaalenene X
Sørlandske X
Vesterlen X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1915
Bergen og omegn X
Grenland - Group 2 X
Kristiania og omegn X
Nordenfjeldske X
Romerike X
Vesterlen X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1916
Sørlandske X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1917
Bergen og omegn X
Grenland - Group 1 X
Grenland - Group 2 X
Vestfold X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1918
Grenland - Group 2 X
Oplandene X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1919
Nordland X
Oplandene X
Romsdalske X
Sørlandske X
Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1920
Aker X
Aust-Agder X
Bergen og omegn X
Buskerud X
Finnmark X
Glommendalen X
Hamar og omegn X
Helgeland X
Kristiania X
Lofoten og Vesterålen X
Nordre Østerdalen X
Nord-Trøndelag X
Opland X
Rogaland X
Søndmøre X
Telemark X
Trondhjem X
Vestfold X
Østfold - Group A X
Østfold - Group B X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1921
Aker X
Aust-Agder X
Bergen og omegn X
Buskerud X
Finnmark X
Glommendalen X
Hamar og omegn X
Helgeland X
Hordaland X
Kristiania X
Lofoten og Vesterålen X
Nord-Trøndelag X
Nordre Østerdalen X
Opland X
Rogaland X
Romerike X
Romsdalske X
Søndmøre X
Sør-Trøndelag X
Telemark X
Trondhjem X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold - Group A X
Østfold - Group B X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1922
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Buskerud X
Eidsvoll og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Hamar og omegn X
Helgeland X
Hordaland X
Lillestrøm og omegn X
Lofoten og Vesterålen X
Nord-Trøndelag X
Nordre Østerdalen X
Opland X
Rogaland X
Romsdalske X
Sogn og Fjordane X
Søndmøre X
Sør-Trøndelag X
Telemark X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold - Group A X
Østfold - Group B X
Øvre Romerike X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1923
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen og omegn X
Eidsvoll og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Hamar og omegn X
Helgeland X
Hordaland X
Kristiania X
Lillestrøm og omegn X
Lofoten og Vesterålen X
Nord-Trøndelag X
Nordre Østerdalen X
Opland X
Rogaland X
Romsdalske X
Sogn og Fjordane X
Søndmøre X
Sør-Trøndelag X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold - Group A X
Østfold - Group B
Øvre Buskerud X
Øvre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1924
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen og omegn X
Eidsvoll og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Hamar og omegn X
Helgeland X
Hordaland X
Kristiania X
Lofoten og Vesterålen X
Nord-Trøndelag X
Nordre Østerdalen X
Opland X
Rogaland X
Romsdalske X
Sogn og Fjordane X
Søndmøre X
Sør-Trøndelag X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold X
Øvre Buskerud X
Øvre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1925
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen og omegn X
Eidsvoll og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Hamar og omegn X
Helgeland X
Hordaland X
Lofoten og Vesterålen X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nordre Østerdalen X
Opland X
Oslo X
Rogaland X
Romsdalske X
Røyken og Hurum X
Sogn og Fjordane X
Søndmøre X
Sør-Trøndelag X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold - Group A X
Østfold - Group B X
Øvre Buskerud X
Øvre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1926
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen og omegn X
Eidsvoll og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Hamar og omegn X
Helgeland X
Hordaland X
Lofoten og Vesterålen X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nordre Østerdalen X
Opland X
Oslo X
Rogaland X
Romsdalske X
Røyken og Hurum X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Sogn og Fjordane X
Søndmøre X
Sør-Trøndelag X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold - Group A X
Østfold - Group B X
Øvre Buskerud X
Øvre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1927
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen og omegn X
Eidsvoll og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Hamar og omegn X
Helgeland X
Hordaland X
Lofoten og Vesterålen X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nordre Østerdalen X
Oplandene X
Oslo X
Rogaland X
Romsdalske X
Røyken og Hurum X
Sogn og Fjordane X
Søndmøre X
Sør-Trøndelag X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold X
Øvre Buskerud X
Øvre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1928
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Eidsvoll og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Helgeland X
Hordaland X
Lofoten og Vesterålen X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nordre Østerdalen X
Oplandene X
Rogaland X
Romsdalske X
Røyken og Hurum X
Sogn og Fjordane X
Søndmøre X
Sør-Trøndelag X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Vest-Agder X
Øvre Buskerud X
Øvre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1929
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Helgeland X
Hordaland X
Lofoten og Vesterålen X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nord-Østerdal X
Oplandene X
Rogaland X
Romsdalske X
Røyken og Hurum X
Sogn og Fjordane X
Søndmøre X
Sør-Trøndelag X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold X
Øvre Buskerud X
Øvre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1930
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Helgeland X
Hordaland X
Lofoten og Vesterålen X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nord-Østerdal X
Nordmøre og Romsdal X
Oplandene X
Rogaland X
Røyken og Hurum X
Sogn og Fjordane X
Sunnmøre X
Sør-Trøndelag X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold X
Øvre Buskerud X
Øvre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1931
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Helgeland X
Hordaland X
Lofoten og Vesterålen X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nord-Østerdal X
Nordmøre og Romsdal X
Oplandene X
Rogaland X
Røyken og Hurum X
Sogn og Fjordane X
Sunnmøre X
Sør-Trøndelag X
Trondhjem X
Trysil og Engerdal X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold - Group A X
Østfold - Group B X
Øvre Buskerud X
Øvre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1932
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen og omegn X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Gudbrandsdal X
Helgeland X
Hordaland X
Lofoten og Vesterålen X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nord-Østerdal X
Nordmøre og Romsdal X
Oplandene X
Oslo X
Rogaland X
Røyken og Hurum X
Sogn og Fjordane X
Sunnmøre X
Sør-Trøndelag X
Sør-Østerdal X
Trondhjem X
Vest-Agder X
Vestfold X
Øvre Buskerud X
Østre Romerike X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1933
Aker X
Aust-Agder X
Bergen X
Drammen X
Finnmark X
Follo X
Glommendalen X
Grenland X
Gudbrandsdal X
Lofoten og Vesterålen X
Helgeland X
Midthordland X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nord-Østerdal X
Nordmøre og Romsdal X
Oplandene X
Rogaland X
Røyken og Hurum X
Sogn og Fjordane X
Sunnhordland X
Sunnmøre X
Sør-Trøndelag X
Sør-Østerdal X
Trondhjem X
Valdres X
Vest-Agder X
Vestfold X
Østfold X
Østre Romerike X
Øvre Buskerud X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1934
Aker X
Aust-Agder X
Aust-Finnmark X
Bergen X
Drammen og omegn X
Follo X
Glåmdal X
Grenland X
Gudbrandsdal X
Helgeland X
Lofoten og Vesterålen X
Midt-Finnmark X
Midthordland X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nord-Østerdal X
Nordmøre X
Oplandene X
Rogaland X
Romsdal X
Røyken og Hurum X
Sogn og Fjordane X
Sunnhordland X
Sunnmøre X
Sør-Trøndelag X
Sør-Østerdal X
Troms Innland X
Trondheim X
Valdres X
Vest-Agder X
Vest-Finnmark X
Vestfold X
Østfold X
Østre Romerike X
Øvre Buskerud X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1935
Aker X
Aust-Agder X
Aust-Finnmark X
Bergen X
Drammen og omegn X
Follo X
Glåmdal X
Grenland X
Gudbrandsdal X
Helgeland X
Lofoten og Vesterålen X
Midt-Finnmark X
Midthordland X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nord-Østerdal X
Nordmøre X
Oplandene X
Oslo X
Rogaland X
Røyken og Hurum X
Salten X
Sogn og Fjordane X
Sunnhordland X
Sunnmøre X
Sør-Trøndelag X
Sør-Østerdal X
Troms Innland X
Trondheim X
Valdres X
Vest-Agder X
Vest-Finnmark X
Vestfold X
Østfold X
Østre Romerike X
Øvre Buskerud X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1936
Aker X
Aust-Agder X
Aust-Finnmark X
Bergen X
Drammen og omegn X
Follo X
Glåmdal X
Grenland X
Gudbrandsdal X
Helgeland X
Lofoten og Vesterålen X
Midt-Finnmark X
Midthordland X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nord-Østerdal X
Nordmøre X
Oplandene X
Oslo X
Rogaland X
Romsdal X
Salten X
Sogn og Fjordane X
Sunnhordland X
Sunnmøre X
Sør-Trøndelag X
Sør-Østerdal X
Troms Innland X
Trondheim X
Valdres X
Vest-Agder X
Vest-Finnmark X
Vestfold X
Østfold X
Østre Romerike X
Øvre Buskerud X
Øvre Telemark X
NORWAY   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
KRETSSERIER 1937
Aker X
Aust-Agder X
Aust-Finnmark X
Drammen og omegn X
Follo X
Grenland X
Helgeland X
Lofoten og Vesterålen X
Midt-Finnmark X
Midthordland X
Namdal X
Nord-Trøndelag X
Nord-Østerdal X
Nordmøre X
Oplandene X
Oslo X
Rogaland X
Romsdal X
Salten X
Sogn og Fjordane X
Sunnhordland X
Sunnmøre X
Sør-Trøndelag X
Sør-Østerdal X
Troms Innland X
Trondheim X
Valdres X
Vest-Agder X
Vest-Finnmark X
Vestfold X
Østfold X
Østre Romerike X
Øvre Buskerud X
Øvre Telemark X