MISSING DATA
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1923
- Sofiyska sportna  liga X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1924
- Primorska SF X
- Bdinska SF X
- Yugozapadna SF X
- Severobulgarska SF X
- Trakiyska SF X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1925
- Primorska SF X
- Bdinska SF X
- Yugozapadna SF X
- Severobulgarska SF X
- Trakiyska SF X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1926
- Varnenska OSO X
- Shumenska OSO X
- Rusenska OSO X
- Tarnovska OSO X
- Plevenska OSO X
- Vrachanska OSO X
- Bdinska OSO X
- Rilska OSO X
- Plovdivska OSO X
- Haskovska OSO X
- Starozagorska OSO X
- Primorska OSO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1927
- Varnenska OSO X
- Shumenska OSO X
- Rusenska OSO X
- Tarnovska OSO X
- Plevenska OSO X
- Vrachanska OSO X
- Bdinska OSO X
- Rilska OSO X
- Plovdivska OSO X
- Haskovska OSO X
- Starozagorska OSO X
- Primorska OSO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1928
- Varnenska OSO X
- Shumenska OSO X
- Rusenska OSO X
- Tarnovska OSO X
- Plevenska OSO X
- Vrachanska OSO X
- Bdinska OSO X
- Rilska OSO X
- Plovdivska OSO X
- Haskovska OSO X
- Starozagorska OSO X
- Primorska OSO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1929
- Varnenska OSO X X
- Shumenska OSO X X
- Rusenska OSO X X
- Tarnovska OSO X X
- Plevenska OSO X X
- Vrachanska OSO X X
- Bdinska OSO X X
- Rilska OSO X X
- Plovdivska OSO X X
- Haskovska OSO X X
- Starozagorska OSO X X
- Primorska OSO X X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1930
- Varnenska OSO X
- Shumenska OSO X
- Rusenska OSO X
- Tarnovska OSO X
- Plevenska OSO X
- Vrachanska OSO X
- Bdinska OSO X
- Rilska OSO X
- Plovdivska OSO X
- Haskovska OSO X
- Starozagorska OSO X
- Primorska OSO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1931
- Varnenska OSO X
- Shumenska OSO X
- Rusenska OSO X
- Tarnovska OSO X
- Plevenska OSO X
- Vrachanska OSO X
- Bdinska OSO X
- Rilska OSO X
- Plovdivska OSO X
- Haskovska OSO X
- Starozagorska OSO X
- Primorska OSO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1932
X
- Varnenska OSO X
- Shumenska OSO X
- Rusenska OSO X
- Tarnovska OSO X
- Plevenska OSO X
- Vrachanska OSO X
- Bdinska OSO X
- Rilska OSO X
- Plovdivska OSO X
- Haskovska OSO X
- Starozagorska OSO X
- Primorska OSO
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1933
- Varnenska OSO X
- Shumenska OSO X
- Rusenska OSO X
- Tarnovska OSO X
- Plevenska OSO X
- Vrachanska OSO X
- Bdinska OSO X
- Rilska OSO X
- Plovdivska OSO X
- Haskovska OSO X
- Starozagorska OSO X
- Primorska OSO X
- Tundzhanska OSO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1934
- Varnenska SO X
- Shumenska SO X
- Rusenska SO X
- Tarnovska SO X
- Plevenska SO X
- Vrachanska SO X
- Bdinska SO X
- Rilska SO X
- Plovdivska SO X
- Haskovska SO X
- Starozagorska SO X
- Primorska SO X
- Tundzhanska SO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1935
- Varnenska SO X
- Shumenska SO X
- Rusenska SO X
- Tarnovska SO X
- Plevenska SO X
- Vrachanska SO X
- Bdinska SO X
- Rilska SO X
- Plovdivska SO X
- Haskovska SO X
- Starozagorska SO X
- Primorska SO X
- Tundzhanska SO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1936
- Varnenska SO X
- Shumenska SO X
- Rusenska SO X
- Tarnovska SO X
- Plevenska SO X
- Vrachanska SO X
- Bdinska SO X
- Rilska SO X
- Plovdivska SO X
- Haskovska SO X
- Starozagorska SO X
- Primorska SO X
- Tundzhanska SO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1937
- Varnenska SO X
- Shumenska SO X
- Rusenska SO X
- Tarnovska SO X
- Plevenska SO X
- Vrachanska SO X
- Bdinska SO X
- Rilska SO X
- Plovdivska SO X
- Haskovska SO X
- Starozagorska SO X
- Primorska SO X
- Tundzhanska SO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
1940-41
- Southern Liga X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1941
- Varnenska SO X
- Rusenska SO X
- Severobulgrska FD X
- Vardarska Makedonia & Belomorska Trakia X
- Yuzhnobulgarska FD X
- Plovdivska SO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1942
- Varnenska SO X
- Dobrichka SO X
- Shumenska SO X
- Rusenska SO X
- Tarnovska SO X
- Balkanska SO X
- Plevenska SO X
- Vrachanska SO X
- Bdinska SO X
- Rilska SO X
- Pirinska SO X
- Skopska SO X
- Bitolska SO X
- Plovdivska SO X
- Haskovska SO X
- Starozagorska SO X
- Primorska SO X
- Tundzhanska SO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1943
- Varnenska SO X
- Dobrichka SO X
- Shumenska SO X
- Rusenska SO X
- Tarnovska SO X
- Balkanska SO X
- Plevenska SO X
- Vrachanska SO X
- Bdinska SO X
- Rilska SO X
- Pirinska SO X
- Skopska SO X
- Bitolska SO X
- Plovdivska SO X
- Haskovska SO X
- Starozagorska SO X
- Primorska SO X
- Tundzhanska SO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1944
- Varnenska SO X
- Dobrichka SO X
- Silistrenska SO X
- Shumenska SO X
- Rusenska SO X
- Tarnovska SO X
- Balkanska SO X
- Plevenska SO X
- Vrachanska SO X
- Bdinska SO X
- Rilska SO X
- Pirinska SO X
- Skopska SO X
- Bitolska SO X
- Plovdivska SO X
- Belomorska SO X
- Haskovska SO X
- Starozagorska SO X
- Primorska SO X
- Tundzhanska SO X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1945
- Varna X
- Dobrich X
- Shumen X
- Ruse X
- Silistra X
- Tarnovo X
- Gabrovo X
- Pleven X
- Vratsa X
- Mihailovgrad X
- Vidin X
- Pernik X
- Gorna Dzhumaya X
- Plovdiv - City X
- Plovdiv - Country X
- Stara Zagora X
- Burgas X
- Yambol X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1946
- Varna X
- Ruse X
- Tarnovo X
- Lovech X
- Mihailovgrad X
- Sofia - Country X
- Gorna Dzhumaya X
- Plovdiv  X
- Haskovo X
- Burgas X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1947
- Varna X
- Ruse X
- Tarnovo X
- Gabrovo X
- Mihailovgrad X
- Vidin X
- Gorna Dzhumaya X
- Kyustendil X
- Plovdiv  X
- Stara Zagora X
- Burgas X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1947-48
- Plovdiv  X
- Varna X
- Pleven X
- Kyustendil X
- Stara Zagora X
- Burgas X
BULGARIA   Season Final Table   Full Table   Correct Table   Correct Full Table   Results   More info
Regional Leagues 1949-50
- Stalin (Varna) X
- Pleven X
- Marek (Dupnitsa) X
- Plovdiv X